Skip to main content

Mail info@kobavision.be   Telefoon 011 51 70 80

Android

Telefoons met Android 4.2 of hoger bevatten reeds een goede toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. De functies voor toegankelijkheid van uw Android telefoon maken deze gemakkelijker in gebruik als u visuele beperkingen ondervindt:

TalkBack

TalkBack biedt gesproken feedback die u helpt te navigeren op uw telefoon door te beschrijven wat u aanraakt en activeert. Opmerking: als TalkBack niet was ingeschakeld tijdens de eerste configuratie, hebben blinde/slechtziende gebruikers wellicht behoefte aan ondersteuning van een gebruiker met een goed gezichtsvermogen.

TalkBack in- of uitschakelen:

 1. Raak het pictogram 'Instellingen' aan op een startscherm of het scherm 'Alle apps'.
 2. Ga naar Toegankelijkheid > TalkBack.
 3. Schuif de TalkBack-schakelaar naar de positie Aan of Uit.
 4. Raak OK aan.

Wanneer u TalkBack inschakelt, wordt gesproken feedback onmiddellijk gestart. Tijdens het navigeren op uw telefoon beschrijft TalkBack uw acties en geeft deze meldingen weer over evenementen, zoals meldingen en inkomende oproepen.

Basisfuncties

GestureFunctie
Eénmaal aanraken of met de vinger slepen Scherm verkennen. Elke aanraking wordt voorgelezen.
Dubbel duwen op het scherm Opent of activeert het item dat het laatst was geselecteerd.
Veeg naar rechts of onder met 1 vinger Ga naar het volgende item.
Veeg naar links of boven met 1 vinger Ga naar het vorige item.
Veeg naar boven of onder met 2 vingers Scroll in lijsten.
Veeg naar rechts of links met 2 vingers Navigeer in tabbladen, schermen en pagina's.

Vlaamse stem

Via de Google PlayStore kan een Vlaamse of Nederlandse stem van goede kwaliteit geinstalleerd worden. TalkBack zal deze stem gebruiken om de tekst van de telefoon voor te lezen.

Klik hier om het programma van Acapela met de Vlaamse stem te kopen in de PlayStore. Download deze applicatie en koop de Vlaamse stem Jeroen of Zoë.

Stem instellen

Meestal wordt de Vlaamse stem niet als standaard gebruikt bij TalkBack. Volg deze procedure om de stem in te stellen:

 1. Raak het pictogram 'Instellingen' aan op een startscherm of het scherm 'Alle apps'.
 2. Open Spraakinvoer en -uitvoer.
 3. Open de instellingen voor tekst-naar-spraak.
 4. Selecteer hier de Vlaamse stem.

Vergroting

Vergroting is ingebouwd vanaf Android 4.2.

Braille

Een brailleleesregel aansluiten kan via de app BrailleBack (apart te downloaden).

Instelling TalkBack

 • TalkBack: Beheert gesproken feedback voor gebruikers met een visuele beperking.
 • Grote tekst: Vink deze optie aan om de tekstgrootte op alle schermen van uw telefoon te vergroten. (Voor gebruikers met beperkt gezichtsvermogen): Met deze optie wordt de hoogst mogelijke tekstgrootte ingesteld. Voor meer controle over lettergrootte gaat u naar Instellingen > Weergave > Lettergrootte. Deze instelling is niet van toepassing op Browser. Deze app beschikt over een afzonderlijke instelling voor grote tekst.
 • Aan/uit-knop beëindigt oproep: Vink deze optie aan om de aan/uit-knop te gebruiken voor het beëindigen van actieve oproepen.
 • Scherm automatisch draaien: Vink deze optie aan om het scherm automatisch te laten draaien wanneer u de stand van de telefoon verandert.
 • Wachtwoorden voorlezen: Vink deze optie aan om gesproken feedback te ontvangen tijdens het typen van wachtwoorden. Als deze optie niet is aangevinkt, heeft u een headset nodig om de letters te horen die u voor wachtwoorden typt.
 • Vertraging voor blijven aanraken: Hiermee kunt u de vertraging aanpassen die de telefoon nodig heeft om te herkennen dat u een item blijft aanraken (bijvoorbeeld voor het verplaatsen van een app naar een startscherm).
 • Webscripts installeren: Vink deze optie aan om ervoor te zorgen dat Browser gesproken feedback levert tijdens het bladeren door en uitvoeren van acties op websites en apps. Schakel deze optie in om ervoor te zorgen dat gespecialiseerde apps voor toegankelijkheid correct werken op uw telefoon.